۲۷۰ تن زرشک محصول سال گذشته از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد.

مدیرتعاون روستایی استان در ارتباط با خبر ۱۶ رادیو خاوران با اشاره به طرح تعاون روستایی برای رفع دغدغه کشاورزان از فروش زرشک سال گذشته، گفت: تاکنون ۲۷۰ تن از زرشک کشاورزان در استان خریداری شده واین طرح همچنان توسط تعاون روستایی ادامه دارد.

ضیائیان احمدی افزود: خرید زرشک از کشاورزان در دو مرکز قاین و یک مرکز خرید در مرکز استان در حال انجام است.

وی گفت: زرشک کشاورزان باتوجه به کیفیت محصول هرکیلوگرم ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان خریداری می شود.

مدیرتعاون روستایی استان با اشاره به اینکه امسال برای اولین با تفاهم نامه انجام شده با مسئولان میدان تره بار تهران برای خرید زرشک تازه از کشاورزان، گفت: تاکنون ۴۳۵ تن زرشک تازه کشاورزان استان به تهران ارسال و به فروش رسیده است.