🔸خروش مردم و روزه داران بخش ارسک بشرویه در روز جهانی قدس

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین