#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸بر اساس آخرین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، شهرستان‌های بیرجند و طبس در وضع زرد (خطر متوسط شیوع کرونا) قرار دارند و شهرستان نهبندان که پیش از این زرد بود به آبی تغییر رنگ داد.
🔸سایر شهرستان‌ها در وضع آبی (خطرکم شیوع کرونا) قرار گرفتند.
👇👇