#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

وقتی قلم طلبه نوجوان خراسان جنوبی مشق شهادت می‌نویسد

خراسان جنوبی ۶۷ شهید طلبه و روحانی دارد که در دوران دفاع مقدس از کیان ایران اسلامی جانانه دفاع کردند.

امروز سالگرد شهادت یکی از این شهدا با نام حسین گرامی است.

۱۴ سال بیشتر نداشت که از سنگر مدرسه به سنگر دفاع از میهن پاگذاشت و در سال ۶۵ در عملیات کربلای پنج  بر مِنبر خون نشست.

پیکر پاکش بعد از شهادت در گلزار شهدای بیرجند در کنار سایر همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

خراسان جنوبی ۶۷ شهید طلبه و روحانی دارد که در دوران دفاع مقدس همپایء سایر اقشار مردم از کیان ایران اسلامی جانانه دفاع کردند.