استاندار خراسان جنوبی بر جایگاه ویژه استان در دروازه‌بانی ورود مواد مخدر به کشور تاکید کرد و گفت: خراسان جنوبی نقش بسزایی در مهار و کنترل ورودی مواد مخدر به کشور دارد.

، حمید ملانوری در دیدار با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: این جایگاه ویژه نیازمند توجه مرکز در راستای تقویت زیرساخت‌ها و تامین امکانات مورد نیاز است.

وی به وجود پارکینگ خودرویی مواد مخدر استان اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر دو کریدور اصلی کشور و حجم خودروهای توقیفی، توسعه این پارکینگ از مطالبات استان است.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تمهیدات لازم برای توسعه پارکینگ مرکز استان اندیشیده شده و در صورت حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و تامین اعتبارات مورد نیاز، این موضوع محقق خواهد شد.

وی با اشاره به حجم خودروهای توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان افزود: طولانی شدن زمان توقف خودروها در پارکینگ سبب اصطهلاک آنها می‌شود.

ملانوری گفت: این موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود به گونه‌ای که دستگاه قضا نسبت به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در زمان کوتاه اقدام کند.

وی از اهمیت مراکز ماده ۱۶ گفت و افزود: برای راه‌اندازی مجدد این مرکز در استان، چاره‌اندیشی شده و بنا به وعده ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تامین اعتبارات مورد نیاز به زودی راه‌اندازی می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت اجرای طرح‌های پیشگیرانه در زمینه مواد مخدر گفت: انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی در گروه‌های مختلف سنی و اقشار جامعه، هزینه‌های مقابله با مواد مخدر را به شدت کاهش می‌دهد.

وی حمایت‌های ستاد از طرح‌های فرهنگی پیشگیری دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان را خواستار شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز بر نقش مؤثر خراسان جنوبی در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

اسکندر مومنی نظر مساعد خود را با پیشنهادات و درخواست‌های استان ارائه کرد.

این دیدار با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی انجام شد.