در کنار تمام بی مهری ها و عجایب استان و بیرجند وضعیت بد تلفن همراه وقطع شدن مکرر بین مکالمه را باید اضافه کنیم موضوعات زیر هم فراموش نشود ۱ – برزخ انتصاب استاندار خراسان جنوبی و مطرح شدن نام های گوناگون ۲ – گذاشتن پزشکی برای شهرداری مرکز استان و بلا تکلیفی ۳- عدم پاسخگوی مدیران معزز و زیر مجموعه آنها به مردم و رسانه ها ۴- متناقض بودن حرف و عمل مسولین معزز ۵- دخالت سیاسیون بازنشسته و غیر بازنشسته در امور استانی به نفع گروها نه مردم

موضوعات زیادی درخراسان جنوبی را می شود مطرح کرد که این روزها روی زمین مانده اند و درگیر و دار بازی های سیاسی برخی است