وزیر راه و شهرسازی فردا برای افتتاح چند طرح این حوزه به خراسان جنوبی سفر می‌کند.

محمد اسلامی در این سفر دو روزه همزمان ۹۰کیلومتر از باند‌های دوم استان در خراسان جنوبی فردا میزبان وزیر راه و شهرسازیمحور دیهوک – راور، همزمان ۳۵کیلومتر از راه‌های روستایی خراسان جنوبی و ساختمان پاویون فرودگاه بیرجند را افتتاح می‌کند.

همچنین عملیات اجرای ۵۴کیلومتر از باند‌های دوم خراسان جنوبی، عملیات اجرایی ۵هزار و ۹۸۰واحد طرح اقدام ملی مسکن و ساختمان حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل ونقل کشور در خراسان جنوبی با حضور وی آغاز خواهد شد.

بازدید از پایانه مرزی ماهیرود، بازدید از محور بیرجند-قاین و قطعه۱۶ راه آهن بیرجند –یونسی از دیگر برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در خراسان جنوبی خواهد بود.