مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به نبود قاچاق چوب در حد قابل ذکر در استان، گفت: هدایت و اطلاع رسانی جوامع از ظرفیت و امکان استفاده از عرصه‌های منابع طبیعی در بحث زراعت چوب از جمله پیشنهادات برای جلوگیری از قاچاق چوب است.

علیرضا نصرآبادی اظهار کرد: به طور کلی در مقایسه با سایر استان‌های شمالی و غربی در حد قابل ذکر قاچاق چوب نداریم.

وی افزود: در این حوزه  راهکار مدیریت این آسیب حتی در حد بسیار کم نیز اخذ مجوز هرس درختان خشکیده باغی توسط متقاضی از جهاد کشاورزی و سپس مجوز حمل چوب از منابع طبیعی است.

نصرآبادی با تاکید بر اخذ مجوز حمل چوب از منابع طبیعی سایر استان‌ها برای عبور از استان، افزود:  چرخه مدیریت شده قطع و برش عرصه‌های مرتعی آسیب دیده از آفت در قالب طرح مدیریت جنگل‌های دست کاشت و مزایده و صدور مجوز حمل چوب آلات برش خورده نیز راهکار قابل توجهی است.

وی با اشاره به گشت و مراقبت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان، بیان کرد: همکاری و همراهی یگان حفاظت سایر دستگاه‌ها مانند محیط زیست، امور اراضی و راه و شهرسازی و کمک و همراهی پاسگاه‌های ایست بازرسی و گشت نیروی انتظامی نیز از منله راهکارهای مدیریت قاچاق چوب است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از ظرفیت بسیج، تشکل‌های مردمی، NGOها در قالب دیده بان و استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت تصریح کرد: کد ارتباطی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در دسترس مردم برای ارائه گزارش است.

نصرآبادی، پیشنهادی نیز در این حوزه داشت و ادامه داد: هدایت و اطلاع رسانی جوامع از ظرفیت و امکان استفاده از عرصه‌های منابع طبیعی در بحث زراعت چوب از جمله پیشنهادات است.

وی افزود: اطلاع رسانی رسانه‌ها به مردم در خصوص اهمیت عرصه‌های منابع طبیعی و جلوگیری از قطع، حمل و تولید غیرقانونی زغال نیز از جمله پیشنهادات برای جلوگیری از قاچاق چوب است.

انتهای پیام