🔸 براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، خراسان جنوبی با ۳۹.۱ درصد، جزو رکوردداران نرخ تورم در سال ۹۸ بود.
🔸بیشترین نرخ تورم خانوار‌های کشور در سال گذشته به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با نرخ ۴۲ درصد، لرستان با نرخ ۴۰.۲ درصد و خراسان جنوبی با ۳۹.۱ درصد بوده است