معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی رتبه دوم مناسب سازی معابر عمومی در کشور برای معلولین با ۱۰ درصد اختلاف از میانگین کشوری را کسب کرد.

شهرام شیخانی اظهار کرد: در بحث مناسب سازی منازل معلولین باید فرد معلول به مددکار خود مراجعه کند و نیاز منزل خود را اعلام کند و بعد از خرید اقلام مورد نیاز فاکتور را به مددکار تحویل داده تا هزینه پرداخت شود.

وی افزود: هم اکنون ۶۲ درصد استان برای معلولین مناسب سازی شده و توانسته‌ایم رتبه دوم کشور در بحث مناسب سازی معابر عمومی را نیز کسب کنیم.

شیخانی ادامه داد: میانگین وضعیت مناسب سازی شهرها در کشور ۵۲ درصد بوده که مناسب سازی معابر و ادارات خراسان جنوبی ۱۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، اما باز هم با وضعیت ایده آل فاصله داریم و هدف گذاری ما مناسب سازی ۱۰۰ درصدی است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: معلولان می‌توانند مشکلات خود را درباره مناسب سازی ساختمان‌ها و فضای شهری به شماره ۳۰۰۰۱۲۳۲۲ ارسال کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور