معاون عمرانی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی از واگذاری هزار و ۲۶۳ هکتار زمین به روستاییان استان از ابتدای سال خبر داد.

حاجی زاده معاون عمرانی مسکن روستایی بنیاد انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال هزار و ۲۶۳ هکتار زمین به روستاییان استان برای ساخت مسکن واگذار شده است.

او با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۱۱۸ جلد سند روستایی صادر شده است افزود: در این مدت ۸۸۰ جلد سند شهری نیز از سوی بنیاد مسکن خراسان جنوبی صادر شده است.

حاجی زاده ادامه داد: خراسان جنوبی در زمینه صدور سند روستایی و شهری جزو استان‌های شاخص کشور است.

معاون عمرانی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه از ابتدای راه اندازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان ۲۸ هزار و ۸۷ هکتار زمین به روستاییان واگذار شده است ادامه داد: ۶۸ هزار و ۶۳۰ سند روستایی و ۹ هزار و ۷۳۸ سند شهری نیز صادر شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور