رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین در ۱۰۰ هزار مدرسه کشور همگام با برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت در حال اجرا است و خراسان جنوبی جزو استان‌های پیشرو است.

رضا مددی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه کارگاه تبیین سند تحول بنیادین خراسان جنوبی افزود: اجرای سند تحول بنیادین زمان‌بر است و به صورت مرحله‌ای و تدریجی در سطح مدارس کشور اجرا می‌شود.

وی گفت: از آنجا که تحول نیازمند برنامه‌ریزی اساسی است بنابراین وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌گذاری برنامه‌های کوتاه و بلند مدت در سال جاری تلاش می‌کند تا تمامی برنامه‌ها مطابق با سند تحول اجرایی شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: سند تحول بنیادین یک سند فراگیر در کشور است که در حال حاضر ۸۲۴ منطقه همگام با این سند حرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: طبق گزارش‌های واصله از نحوه اجرای سند تحول بنیادین در بین استان‌های کشور، خراسان جنوبی جزو استان‌های پیشتاز در اجرای سند تحول بنیادین است.

مددی بیان کرد: در حال حاضر تمامی استان‌های کشور تلاش می‌کنند تا برنامه ریزی‌ها بر اساس این سند تنظیم شود اما در بازدیدی که از چهار شهرستان درمیان، سربیشه، فردوس و قاینات انجام شد خراسان جنوبی در وضعیت بسیار مطلوبی در نحوه اجرای سند قرار دارد.

وی گفت: در کنار برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بسته‌های انتظارات وزارت از طریق ادارات کل آموزش و پرورش به مناطق آموزشی ارسال شده تا برنامه‌های کوتاه و بلند مدت اجرای سند تحول همزمان با سراسر کشور در استان‌ها اجرایی شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو استان‌های فرهنگی کشور است، افزود: تلاش مدیران آموزشی در این استان نشان دهنده زمینه فرهنگی خراسان جنوبی برای آموزش و پرورشی مطلوب مطابق با سند تحول بنیادین است