مدیر قنوات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این استان با ۶ هزار و ۹۶۸ رشته قنات شناسایی شده، بیشترین تعداد قنوات را در کشور دارد.

محمد امیرآبادی‌افزود: ۹۵ رشته قنات سال گذشته با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به طول ۲۴ کیلومتر مرمت و بازسازی شد و تاکنون عملیات مرمت و بازسازی در یک هزار و ۶۹ کیلومتر از قنوات استان انجام شده است.

وی اظهار داشت: پنج میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان اعتبار استانی برای مرمت قنوات استان در سال گذشته مصوب شد که از این مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت.

مدیر قنوات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: ۱۷ میلیارد تومان اعتبار ملی نیز برای مرمت و بازسازی قنوات استان مصوب شد که ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن اختصاص یافته است.

وی افزود: سال ۱۳۹۸ تحول خوبی در زمینه مرمت و بازسازی قنوات خراسان جنوبی انجام شد و با اختصاص ۳۶ میلیارد تومان اعتبار، ۳۰۴ رشته قنات استان را مرمت و بازسازی کردیم.

امیرآبادی بیان کرد: در برنامه امسال هم در صورت تخصیص اعتبار لازم توان مرمت و بازسازی قنوات به طول ۱۴۰ کیلومتر را داریم.

وی گفت: در خراسان جنوبی ۶ هزار و ۹۶۸ رشته قنات با حجم تخلیه سالانه ۲۵۳ میلیون متر مکعب وجود دارد که شرایط خشکسالی بی‌سابقه در سال جاری حجم آبدهی قنوات را تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.

مدیر قنوات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: این استان بیشترین تعداد قنوات را در سطح کشور دارد که باید به تناسب این تعداد، اعتباری بیشتری را نیز دریافت کنیم.

وی از ساماندهی مقنی‌های استان خبر داد و افزود: تاکنون ۳۰۰ مقنی گواهی مهارت دریافت کردند و از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان به دنبال آموزش و تشکیل انجمن صنفی این افراد هستیم.

استان خراسان جنوبی چهار اثر ثبت جهانی دارد که یکی از آنها قنات بلده فردوس است.