مدیر گروه سلامت و جوانی جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: افزایش ولادت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن فقط در ۱۰ استان کشور رخ داد که خراسان جنوبی در این زمینه چهارمین استان است.

نرجس مصطفوی  افزود: تعداد موالید خراسان جنوبی که از سال ۱۳۹۵ به بعد هر سال با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بود در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ ثابت ماند اما در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۶ درصد (۳۹۰ مورد) افزایش یافت.

وی گفت: شاخص میزان مرگ و میر مادران باردار در خراسان جنوبی نیز سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰ در ۱۰۰ هزار تولد زنده بود که سال ۱۴۰۲ به ۶.۵ در ۱۰۰ هزار تولد زنده کاهش پیدا کرد.

مدیر گروه سلامت و جوانی جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: شاخص مرگ مادران باردار در این استان با ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل کاهش یافت و کاهش میزان مرگ مادران باردار در ۱۰۰ هزار موالید زنده یکی از شاخص‌های توسعه کشورها به‌شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: مراقبت‌های قبل از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان در حوزه بهداشت، اقدامات سریع و ارزشمند انتقال مادران به مراکز درمانی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و مداخلات درمانی مطلوب و موثر به‌ خصوص مادران نیازمند مراقبت ویژه یا افراد دچار بیماری‌های زمینه‌ای در کاهش این آمار موثر بوده است.

مصطفوی گفت: جوانی جمعیت یکی از اولویت‌های استان به‌ شمار می‌رود و لازم است فرهنگسازی و اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مردم باید با آسیب‌های پیر شدن جمعیت و خانواده‌های تک فرزند یا بدون فرزند آشنا شوند، افزود: بیش از ۹۰ درصد قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اجرا شده و سال گذشته رتبه اول را بین دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای قانون کسب کرده است.

حدود  ۱۰ درصد از جمعیت خراسان جنوبی بالای ۶۰ سال و سالمند هستند و از این حیث هجدهمین استان سالمند کشور محسوب می‌شود.