خراسان جنوبی استان بی نظیر و کم نظیری است که بافت های تاریخی آن زنده است بافت های که در آن مردم زندگی می کند مردم حیات دارند گفتمان

فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها در آن جریان دارد . شهرهای بی نظیری که کمتر در جایی دیده می شود ازبافت تاریخی بیرجند بگیرد که از حوادث در امان مانده است بافتی مدارس مساجد میدان ها مرکزی و آب انبارهای بزرگ را در خود جای داده است آب انبارهایی که در هیج جای کشور دیده نمی شود  تا بافت  بشرویه که در دل خود بادگیرهای سر به فلک کشیده را جا داده است و نمادی از شهرهای کویری است نمادی می تواند در صورت معرفی درست تنه به تنه یزد بزند شهری پر از کوچه های آشتی کنان خانه های تاریخی در کنار بوم گردهای خاص که انرا عملا به بهشت بوم گردی های خراسان جنوبی تبدیل کرده است شهری که با مساجد و تکایای فروان با رسومی که در هیچ جای ایران دیده نمی شود و در خود یادگاران از گذشته ای دارد که زنده است به بلندای فرهنگ و تاریخ از بافت بشرویه که عبور کنیم به زیباهای شهر خوسف می رسیم شهری که بوی کاهگل را در ان می توان با طروات زندگی حس کرد شهری که کل خانه خشتی و گلی آن پویا است با اثارکه در ان می توان قدمت معماری کویری را دید لمس کرد و با آن زندگی کرد

در کنار این شهرها که اسم برد شده روستاهای خراسان جنوبی شهرهای دیگر نیز این بافت را دارد بافت  های تاریخی زنده ماند که مغفول مانده است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور