رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی‌های جوی خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی در سال آبی جاری پس از سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان چهارمین استان خشک کشور است.

جواد نخعی، به رسانه‌های گروهی گفت: بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده در سال زراعی جاری خراسان جنوبی با ۶۱ میلی متر بارش بعد از استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۵ میلی متر، هرمزگان با ۴۵.۵ میلی متر و کرمان با ۵۳ میلی متر چهارمین استان خشک کشور به لحاظ میزان بارش هاست.

وی افزود: در سال آبی جاری در استان ۶۱ میلی متر بارندگی داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۵۸.۳ میلی متر)، با ۶۱.۵ درصد و در مقایسه با بلندمدت با ۴۶ درصد کاهش بارندگی مواجه هستیم.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی‌های جوی خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به نقشه‌های پیشیابی شرایط کم بارشی در استان تا آبان ماه ادامه دار خواهد بود.

انتهای پیام