روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، در ارزیابی انتشار اخبار مراکز صدا و سیمای کشور، رتبه دوم را کسب کرد.

، در ارزیابی صورت گرفته در خصوص پیگیری ارسال اخبار کیفی، استاندارد و قابل استناد از عملکرد، فعالیت‌ها و اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی مراکز از طریق مسئولان روابط عمومی، کل اخبار بارگذاری شده در سامانه‌های خبری معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما در سال ۱۴۰۲، تعداد ۴۷۱۹ خبر بوده که خراسان جنوبی و یزد با ۳۳۶ خبر، در جایگاه دوم قرار گرفته اند.

همچنین کرمان با ارسال تعداد ۳۸۱ خبر در رتبه اول، شبکه‌های استانی آذربایجان شرقی و مازندران با ۲۸۷ خبر مشترکا در رتبه سوم ارسال اخبار قرار گرفته اند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور