حضور استاندار خراسان جنوبی در شهر سه قلعه
🔹استاندار خراسان جنوبی از شهر سه قلعه بازدید کرد.
این سفر با هدف بازدید میدانی و رفع موانع و مشکلات پروژه های شهری انجام شد.
🔹معتمدیان در این حضور سرزده، از بافت فرسوده، پروژه های عمرانی و طرح های در حال احداث این شهر بازدید کرد.
🔹استاندار در جریان حضور در سه قلعه با جمعی از مردم و کسبه شهر نیز به گفتگو پرداخت و در ادامه از کارگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نیز بازدید نمود.
🔹مردم سه قلعه بعد از نماز جماعت در گفتگوی رودررو با استاندار از مسایل و مشکلات شهر گفتند و رفع معضلات موجود را خواستار شدند.
🔹شایان ذکر است:میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یوسفی مدیرکل حوزه ، استاندار را در این بازدید همراهی کردند.