مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی گفت: خدمات کاشت حلزون تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بیمه سلامت قرار گرفت.

 اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: در گام اول قبل از کاشت، ابتدا بیمار نشان کم شنوایی شدید یا عمیق را دریافت می‌نماید و کلیه خدمات قبل از عمل شامل توانبخشی، گفتار درمانی، ویزیت و… را بصورت رایگان دریافت می‌کند.

او با بیان اینکه گام دوم  کاشت حلزون است، گفت: بیماری که کم شنوایی شدید یا عمیق دارد و بررسی رای کمسیون شنوایی دانشگاه به درمان کمک شنیداری در بازه زمانی معین پاسخ نداده و یا با رعایت سایر ضوابط به صورت اورژانسی نیازمند درمان پیشرفته کاشت حلزون می‌باشد، نشان جراحی کاشت حلزون را دریافت و این خدمت را با پوشش ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی از محل صندوق صعب العلاج دریافت می‌کند و این خدمت تنها در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی قابل پرداخت می‌باشد.

اربابی خدمات پیگیری شامل توانبخشی، گفتار درمانی، معاینات، ویزیت و … را به صورت رایگان دریافت می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی افزود: پس از ۱۰ سال از کاشت حلزون در صورتی که پروتز بیمار نیاز به تعویض داشته باشد طی فرآیندی این پروتز را دریافت می‌کند که صندوق صعب العلاج تا سقف ۱۵ میلون تومان تقبل می‌کند.

اربابی تصریح کرد: کلیه هزینه‌های مربوط به نگهداری، پشتیبانی و تنظیمات این پروتز نیز از محل صندوق بیماران خاص و صعب العلاج قابل پرداخت بوده که بابت آن تا سقف ۱۰ میلیون تومان در سال با ارائه فاکتور معتبر قابل پرداخت است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تاکید کرد: بیمه شدگانی مشمول دریافت خدمات کاشت حلزون هستند که در صندوق صعب العلاج نشان دار بوده و بر اساس رای کمیسیون شنوایی دانشگاه با رعایت سایر ضوابط و شروط سنی، کاندید کاشت حلزون می‌باشند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور