نیمی از دشت‌های خراسان جنوبی شوری بیش از حد مجاز دارند.

، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان در نشستی به مناسبت روز جهانی خاک با بیان اینکه سالانه حدود ۱۴تن 

خاک خراسان جنوبی در بحران شوریدر هکتار فرسایش خاک داریم گفت:در استان‌ای سی خاک ۵هزار و ۳۴۰میکروزیمنس است که حدمجاز ۴هزار میکروزیمنس است.

محمدی با اشاره به مساحت اراضی آبی استان که بیش از ۱۵۰هزار هکتار است افزود: نیمی از دشت‌های استان دارای شوری بیش از ۶هزار میکروزیمنس و ۳۳درصد دارای شوری متوسط بین ۳تا۶ هزار و حدود ۱۷درصد شوری کمتر از ۳هزار دارند.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان شوری خاک در دشت سده بیش از ۶هزار کیلوگرم در هکتار نمک است گفت: کمترین میزان شوری در اراضی دستگردان طبس با حدود ۲۰۰کیلوگرم نمک در هکتار است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه این ارقام نشان از شور شدن خاک‌های استان دارد افزود: برای جلوگیری از روند افزایشی شوری خاک باید آبشویی به تناسب اراضی یک تا سه بار در سال مخصوصا در روش‌های آبیاری قطره‌ای انجام شود.

محمدی علت شور شدن خاک‌های استان را کم شدن بارندگی ها، افزایش دما، کاهش کیفیت آب آبیاری و بهره برداری غیراصولی دانست و گفت: کاشت مستقیم و بی خاک در ۲هزار و ۸۴هکتار، کاشت و برگردان کود سبز در ۸۴۷هکتار و مدیریت بقایای گیاهی در ۳۳هزار و ۴۶۰هکتار از اقدامات جهادکشاورزی از ابتدای امسال به منظور اصلاح خاک، افزایش مواد آلی و جلوگیری از فرسایش خاک در استان بوده است.