گفتگو با دکتر امیرمهدی زنگویی مطلق درمورد جوانی جمعیت 

اقای دکتر  چند سال دارید و تحصیلات شما چیست؟

۵۳ سال – مدرک دکتری

بنده دو برادر و ۲ خواهر و همسرم ۳ برادر و ۴ خواهر دارند

از داشتن خواهر و برادر احساس دلگرمی، شادی، محبت و پشتیبان دارم

با تولد هر فرزند احساس شادی، رضایت از زندگی، تحکیم خانواده، افزایش محبت به همسر، سلامت همسر و فرزندان دیگر نمایش می گردد. از نظرم تغییر منفی محسوس وجود ندارد.

مسئله اقتصاد با اتخاذ زندگی برنامه ریزی شده و کاهش اسراف و اشتغال مناسب با تحصیلات ، استفاده از ظرفیت های موجود برای تامین مسکن، خودرو قابل کنترل است. تربیت فرزندان با همکاری والدین و کمک بستگان و استفاده از تجارب پدر و مادر قابل حل است.

خانواده با فرزندان بیشتر زمینه مساعدی برای شادی و تفریح فرزندان، مسئولیت پذیری برای حمایت از یکدیگر، کمک به تحصیل یکدیگر، ایجاد رقابت در تحصیل، اعتماد به نفس بیشتر فرزندان، زمینه برای مهارت کلامی فرزندان و تغذیه مناسب فرزندان به صورت رقابت ایجاد خواهد کرد.

وجود فرزند مانعی برای کار ایجاد نکرده است بلکه انگیزه مضاعف برای پیشرفت تحصیلی و شغلی برایمان ایجاد کرده که همواره جویای ارتقاء در همه ابعاد زندگی هستیم.

 اگر زمان به عقب برگردد همین تعداد و شاید هم تعداد فرزند بیشتری خواهیم داشت. چرا که حضور فرزندان موجب تحکیم روابط زناشویی و آرامش بیشتر، شادی مضاعف، امید به آینده مملو از موفقیت، آرزوی عمر بابرکت و طولانی می گردد.

تفریحات و میهمانی ها و خرید از مراکز موقتی می باشند ولی بدیهی است که تفریحات و میهمانی ها با حضور فرزندان از لذت بیشتری برخوردار بوده و حس عشق پدرانه و مادرانه چیزی فراتر از شادی های زودگذر است.

سن مناسب فرزندان در زمان تحصیلات دانشگاهی و در صورت عدم امکان پس از پایان تحصیلات است.

بلی توصیه به داشتن فرزند بیشتر میکنم چرا که با توجه به مخاطرات و حوادث احتمالی جامعه هیچ تضمینی وجود ندارد که فرزندان عمر طولانی داشته باشند و داشتن فرزند زیاد خود موجب حمایت اجتماعی و خانوادگی برای مقابله با کاستی ها و کاهش استرس های اجتماعی است. با داشتن فرزند بیشتر، والدین زندگی خود در سالمندی را با کیفیت بالاتری سپری خواهند نمود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور