معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی :
✅ خانواده، طلایی ترین نهاد برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی
🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: خانواده، طلایی ترین نهاد برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی است.
خوش خبر با بیان این مطلب در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: مصون سازی خانواده ها، رمز موفقیت در اجرای برنامه های مقابله ای در زمینه مواد مخدر و اعتیاد است.
🔹به گفته وی؛ خانواده ها باید علاوه بر فرزندان، نسبت به پیرامون خود نیز حساس باشند.
🔹وی تأکید کرد: اقدامات حوزه های اجتماعی و فرهنگی در این زمینه بسیار چشمگیر است.
🔹معاون استاندار با اشاره به این که یکی از مهمترین سیاست های کشور، طرح یاریگران زندگی است، تصریح نمود: در قالب این طرح و در راستای کنترل قاچاق و مواد مخدر، افراد جامعه نسبت به محیط پیرامون خود حساس می شوند.
🔹خوش خبر متذکر شد: در جریان مقابله با قاچاق و مواد مخدر برای اجرای هر گونه طرح و برنامه ای باید نیم نگاهی به مسایل فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.
🔹وی با تأکید بر اقدامات ریشه ای و اساسی افزود: برنامه ها باید ادامه دار بوده بیشتر در زمینه مشاوره ای و پیشگیری صورت گیرد.
معاون استاندار ادامه داد: کنترل های اجتماعی غیر رسمی نسبت به مهار تأثیرات اعتیاد باید در سطح جامعه افزایش یابد.
🔹خوش خبر با اشاره به این که در شرایط کرونایی موجود که خیلی از برنامه های فرهنگی دچار چالش شده، از دستگاه های متولی خواست جایگزین های مناسبی برای جبران این مشکل ارائه نمایند.
🔹وی اعتیار به مواد مخدر را موضوعی چند وجهی خواند و گفت: برای کم کردن دامنه های سوء این معضل باید از همه ظرفیت ها بهره ببریم.
🔹به گفته وی؛ ارتباط هوشمندانه با نخبگان، گروه های تأثیرگذار، ذی نفوذان و صاحب نظرانی که در جامعه تأثیرگذارند، از جمله این ظرفیت هاست که بدون تردید استفاده از توان و پتانسیل این افراد در کاهش سطح آسیب های اجتماعی بسیار مؤثر می باشد.