آمار حیوان گزیدگی در خراسان جنوبی ۲۰ درصد بیشتر از آمار کشوری است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پارسال آمار حیوان گزیدگی در کشور ۳۷۷ در صد هزار نفر و در خراسان جنوبی ۴۵۵ در صدهزار نفر ثبت شد که آمار استانی ۲۰ درصد بیشتر از آمار کشوری بود.

دکتر شایسته افزود: پارسال در خراسان جنوبی ۳ هزار و ۹۳۷ موردحیوان گزیدگی در استان ثبت شد که بیشترین آن مربوط به سگ با تعداد هزار و ۸۴۱ مورد و سپس گربه با هزار و ۳۷۰ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه از آغاز امسال تاکنون نیز هزار و ۵۶ مورد حیوان گزیدگی در استان گزارش شده است گفت: دلیل این افزایش، افزایش موارد هاری حیوانی و جمعیت سگ‌های ولگرد، غذا دادن حیوانات غیراهلی توسط مردم، روباز بودن سطل‌های زباله و همچنین افزایش حساسیت عموم مردم در جدی گرفتن تمامی موارد حیوان گزیدگی به دنبال آموزش‌های ارایه شده در زمینه کنترل پیشگیری حیوان گزیدگی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یکی از اقدامات پیشگیرانه را ارتقای سطح آگاهی در پیشگیری از گزیده شدن توسط  حیوانات وحشی و اهلی اعلام کرد و افزود: مهمترین اقدام پیشگیرانه بعد از حیوان گزیدگی ، شستشوی زخم با آب پرفشار و صابون (هر نوع صابون یا شوینده بهداشتی) حداقل به مدت ۱۵ دقیقه است.

دکتر شایسته با بیان اینکه درمان موارد حیوان گزیدگی در مراکز بهداشت شهرستان‌های استان در ۲۴ ساعت شبانه روز انجام و ادامه واکسیناسیون موارد ذکرشده نیز بصورت اکتیو در مراکز درمان پیشگیری انجام می شود گفت: ۱۰۰ درصد موارد حیوان گزیدگی درمان‌های لازم طبق پروتکل کشوری را بصورت کامل دریافت می کنند.

وی از جمله اقدامات هماهنگی برون بخشی در کنترل بیماری هاری را همکاری مستمر با اداره کل دامپزشکی در خصوص گزارش و نمونه گیری از حیوانات مشکوک به هاری و پیگیری جواب نمونه، انجام پروفیلاکسی و سرم واکسیناسیون و ایمن سازی افراد در مواجهه با این حیوانات اعلام کرد و افزود: در روستا‌های تابعه استان وظیفه جمع آوری سگ‌های ولگرد به عهده دهیاری‌ها و در مناطق شهری به عهده شهرداری هاست که هر دو ارگان مذکور از شرکای برنامه کنترل هاری در استان هستند و با مجموعه معاونت بهداشتی در زمینه کنترل حیوانات زیان بار همکاری دارند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور