مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: بسیاری از آسیب‌های امروز به دلیل کم توجهی به حوزه فرهنگ رخ داده، اما اعتبارات فرهنگی ضعیف بوده و باید به آن توجه ویژه شود.

 مرتضی ذاکریان، در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر مرجعیت فرهنگی و پاسخگویی از دستگاهی خواسته می‌شود قطعاً نیاز است در حوزه اعتبارات نیز توجه ویژه به آن دستگاه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌های امروز به دلیل خلأ های فرهنگی و کم توجهی به این حوزه بوده است، بیان کرد: حوزه فرهنگ طی سال‌های گذشته مظلوم بوده و کمترین اعتبارات را داشته است اما با نگاه دولت سیزدهم و تلاش‌های استاندار جهادی خراسان جنوبی تلاش‌ها در جهت توجه به این حوزه را شاهد هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه حوزه فرهنگ نیازمند توجه بیشتر و مؤثرتر است، تصریح کرد: با وجود مشکلات اعتباری نهایت سعی مسئولان برای توجه به این حوزه است.

تخصیص بودجه‌های محرومیت زدایی صرفاً به عرصه سخت افزار

علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به زیر ساخت‌های حوزه فرهنگ در استان کم توجهی شده است، بیان کرد: بسیاری از مجتمع‌های فرهنگی و هنری استان نیمه تمام مانده است.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه‌های محرومیت زدایی صرفاً نباید نگاه‌ها به عرصه سخت افزاری باشد، افزود: محرومیت‌های فرهنگی نیز باید در اختصاص اعتبارات محرومیت زدایی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: استاندار خراسان جنوبی با نگاه ویژه به این حوزه قول مساعد برای تأمین اعتبار نمایشگاه منطقه‌ای کتاب، جشنواره ملی تالاب کجی نمکزار و جشنواره تئاتر را داده است.

فرخنده با بیان اینکه برای برگزاری تنها سه عنوان برنامه فرهنگی و هنری در استان بیش از دو میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، تصریح کرد: در دولتی از جنس تحول باید در راستای تقویت دستگاه‌های فرهنگی تحول ایجاد شود و اگر محل رجوع برنامه‌های فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد است در اعتبارات هم باید نگاه ویژه به این دستگاه باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور