✍️نمایندگان معزز مردم شریف استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی .

با سلام وعرض ادب .

🔹خبرغیرقابل باور ، ناگوار وبسیار ناامید کننده ای مبنی بر انتقال استاندار به استان دیگری منتشر شده است که اگر خبر صحیح باشد، شما عزیزان در ابتدای ورود به مجلس با مطالبه گسترده وغیرقابل مهار مردم مواجه خواهید شد .

🔸از آنجا که حسب عرف رایج کشور انتخاب استاندار بدون نظر نمایندگان محترم مردم درمجلس انجام نمی شود، این انتقال، نشان از لابی قدرتمند نمایندگان استان مقصد دارد .

🔹استاندارمخلص،بسیجی وکاردان استان توانسته است درکمترازدوسال استان رادرمدارتوسعه امید بخشی قرار دهد که بارفتن ایشان خسارتهای جبران ناپذیری برمنطقه شرق کشور واردخواهد شد .

🔸بنده درمحضر پروردگارعالم ضمن ادای احترام به همه استاندارانی که پس ازتفکیک خراسان بزرگ، در استان ما منصوب شده اند، اعتراف میکنم هیجکدام ازآنان که بعضی شان از دوستان چهل ساله بنده می باشند به پای این انسان پای کار نمی رسند .

🔹 از دولت محترم متعجبم که در سال پایان عمر ش این تصمیم بی حاصل را گرفته است. آیا مفهوم تدییر همین است ؟ بزرگواران، شما در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته اید .

🔸 اگرنمایندگان استان مقصد قدرت این جابجائی را داشته اند ، انتظار است شما هم از قدرت مردمی که پشتوانه اقدام شماست برای ابقای استفاده کنید .

🔹بدون هیچگونه مداهنه ای آقای معتمدیان نعمتی است برای استان، این نعمت را ازدست ندهیم در شرائط سخت تحریم و با همه تنگناهائی که دولت محترم با آن مواجه است، استان را به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل کرده است.

🔸به وزیر محترم کشور و دولت خدمتگزار یادآورشوید که آقای معتمدیان نماد تدبیروامید است که حقیقتا با تلاش وتدبیر جوانه های امید را دردل درد مند مردم منطقه کاشته است.

🔹ازدولت بخواهید که اجازه ندهند سرمایه گذاری سنگین مادی و معنوی انجام شده دراستان متروکه شود. ازمحضرنماینده معززولی فقیه تقاضا نمایید.

🔸ازمحضرمطالبه گر بزرگ حقوق عامه کشورنماینده محترم استان درمجلس خبرگان رهبری کمک بگیریدومطالبه گری نماییدیقین دارم شما می توانید.

💠با احترام – سید محمد حسین زینلی