در طی دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به همراه نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مشکلات زیر ساختی و پروژه های نیمه تمام شهرستان های درمیان، خوسف و بیرجند بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
 علی فرخنده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به همراه حسین خسروی اسفزار؛ نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، امروز ۶ تیرماه ۱۴۰۲ با محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و در خصوص توانمندی ها، مسایل و مشکلات فرهنگی و هنری استان خراسان جنوبی تبادل نظر کردند.
علی فرخنده در این دیدار ضمن ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه رویدادهای فرهنگی، هنری و پروژه های زیرساختی نیمه تمام، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست حمایت به منظور تکمیل این پروژه ها را مطرح نمود.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قول مساعد جهت پیگیری و حمایت در این خصوص، دستورات مقتضی را صادر نمود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور