معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: حمایت های بزرگی از فعالیت های دانش بنیان و اشتغال آفرین در حال رقم خوردن است.
واد اشرفی با بیان این مطلب در دومین جشنواره تولید،دانش بنیان و کارآفرینی خاطرنشان کرد: انسان به عنوان اشرف مخلوقات توانسته ایده کار آفرینی را در دل پرورانده و آن را به منصه ظهور رسانده است.
وی اظهار داشت: با رجوع به تاریخچه دانش بنیان ها و نسل هایی که بعد از جنگ جهانی دوم در شرایط سخت اقتصادی آن روز دنیا در حوزه اشتغال و کارآفرینی فعال بودند متوجه می شویم آنها انسان های سخت کوشی بوده و معتقد بودند هر کس بیشتر کار کند پول بیشتری به دست می آورد.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: آنچه در ادبیات حوزه کارآفرینی، اشتغال و مدیریت دنیا در نسل بعدی در سال های ۱۹۶۵ظهور نمود ،هنر کنترل از راه دور بود.
به گفته وی؛ با بروز این ایده برخی چالش ها در مقابلشان پدیدار گشت زیرا آنان که در نسل قبل به سختی کار کرده بودند معتقد بودند اختراع کنترل از راه دور و ظهور رایانه ها باعث بیکاری بخش زیادی از نیروهای کارخانجات می گردد و آن را رقیب خود می دانستند.
اشرفی متذکر شد: نبرد بین این تفکرات تا سال ۱۹۸۰ ادامه داشت و پس از آن نسل وای در زمان ظهور اینترنت و تلفن همراه به میدان آمد و معتقد بود اگر تو بتوانی نیرویی را از کار کنار بگذاری و متناسب با آن حلقه بعدی را تولید کنی خود باعث زایش کارهای تولیدی و دانش بنیان جدید خواهد شد.
وی افزود: در بین سال های ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰ میلادی نسل دیجیتال زاده و فرزندان نت ظهور کردند ،نسلی که زندگی بدون تکنولوژی برای آنان محال است و ما امروز بیشتر با آن سرو کار داریم .
معاون استاندار ادامه داد: می گویند نسل فعلی یعنی متولدین ۱۳۷۰ به بعد، بهترین نسل تحصیلکرده ای هستند که تا به حال دنیا به خود دیده است.
اشرفی تأکید کرد: برای این نسل دیگر حضور فیزیکی در سازمان شرط نیست و آنها طلایه دار ایده هایی نظیر دولت الکترونیک و… و کارهایی در بستر شبکه های اجتماعی هستند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از چالش های فعلی نظام اداری کشور این است که جامعه هدف فرزندان نت با سبد مهارتی متفاوتی از نسل های گذشته برخوردارند، لذا گسست نسلی موجود کار بسیار سختی را در حوزه مدیریت دانش بنیان به دنبال دارد.
وی به شعار سال” تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” اشاره کرد و گفت: به یمن و میمنت این نامگذاری نگاه ها به این سمت شکل گرفته و این نسل توانسته به خوبی خود را به بدنه نیروی اداری کشور تحمیل کند و ما شاهد ظهور نیروهایی خوب از این نسل هستیم و امید است بتوان از اندیشه های آنان در چرخه مدیریتی کشور استفاده نمود.
به گفته وی؛ در راستای حمایت از کارهای دانش بنیان و اشتغال آفرین ،حمایت های بزرگی در این حوزه در حال رقم خوردن است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور