نشست کارگروه توسعه مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرسان جنوبی  با حضور مدیرکل و معاونین این اداره و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.
، علی فرخنده در این نشست با اشاره به وجود خلاء هایی در مباحث انگیزشی و رفاهی کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: همین موضوعات منجر به دشواری در پیشبرد برخی امور و به وجود آمدن مشکلاتی در رابطه با بهره وری کامل از ظرفیت ها شده است که در خور رسالت شایسته فرهنگی آن نمی باشد و رفع آن ها را در اسراء وقت می طلبد.
وی با اشاره به اینکه در بعضی شهرستان ها هنوز نمایندگی وجود دارد، افزود: تبدیل وضعیت نمایندگی به اداره در شهرستان های زیرکوه، خوسف و بشرویه از جمله مسائل مهمی در حوزه ساختاری و استخدامی است که عدم رفع آن موجب ایجاد نارضایتی هایی از سوی مردم خطاب به بدنه دولت به خصوص با توجه به وجود سرمایه های غنی فرهنگی در این شهرستان ها شده است.
فرخنده افزود: سند تحول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان خراسان جنوبی تدوین شده است که با رویکرد اصلی تقویت هویت ایرانی اسلامی در دست اقدام می باشد.
وی در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای توانمندسازی منابع انسانی و تقویت زیرساخت ها، گفت: این موارد از جمله اهم اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مدیریت و  توسعه منابع بوده که در سال گذشته به ثمر رسیده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم توجه به مفاخر و حوزه شعر غنی استان در سطح منطقه و فرامنطقه ای، اظهار کرد: بازگشایی انجمن مفاخر استان و افتتاح نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی با هدف ترویج کالای تحریر مورد نیاز با مضمون هویت ایرانی اسلامی، از جمله موارد مورد توجه در این عرصه می باشد.
وی با اشاره به برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته آموزش تئاتر در استان، گفت: استعدادهای بالقوه فراوانی در این استان وجود دارد که با برگزاری این دوره کمک شایانی به بازآفرینی هنردوستان در این عرصه و کمک به فرهنگ سازی از این طریق در سطح جامعه می شود.
علی فرخنده در ادامه گفت: یکی از موارد حمایتی نسبت به صنایع فرهنگی و هنری غنی استان، اهدای جوایز در دیدار ها و جشنواره ها می باشد که منجر به تقویت این قبیل صنایع و حمایت از هنرمندان بومی می گردد.
وی در پایان با اشاره به رویدادهای منطقه‌ای و استانی در دست اقدام، اظهار کرد: این اقدامات منجر به شناساندن فرهنگ استان در سطح منطقه ای و ملی می شوند که خود منتهی به پویایی فرهنگ و اقتصاد منطقه خواهد شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور