#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

استاندار خراسان جنوبی گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان مهمترین تکلیف مدیران در راستای توسعه خراسان جنوبی است.

، جواد قناعت در کارگروه رفع موانع محیط زیستی سرمایه‌گذاری استان افزود: ترک فعل مدیران  در راستای رفع مشکلات استان، نابخشودنی است.

وی بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در راستای حل مشکلات تاکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات و مسایل استان نباید نگاه جزیره‌ای و جزئی‌نگری باشد.

وی با تاکید براینکه این نگاه باید در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه گذاران، ویژه‌تر باشد، اضافه کرد: یکپارچگی و همصدایی، لازمه توسعه است و استان باید در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به صدای واحد برسد.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: این صدای واحد باید در راستای یک هدف واحد و آن هم پیشرفت و ترقی خراسان جنوبی باشد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه‌ها باید تغییر کنند، خاطرنشان کرد: کم لطفی برخی دستگاه‌ها برای استان گران تمام شده و به مردم لطمه زده است و این نگاه‌های اغماضی و بسته که به ضرر مردم تمام شده است.

قناعت با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران و توسعه منابع و ایجاد صنایع معدنی در حوزه محیط زیست، خاطرنشان کرد: مسایل محیط زیستی و سرمایه‌گذاری باید در کنار هم دیده شوند.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذار، به معنای نادیده گرفتن مسایل زیست محیطی نیست، اظهار داشت: با توجه به اقلیم منطقه، شرایط باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که ضمن حراست از محیط زیست و منابع طبیعی، موانع هم از پیش پای سرمایه‌گذار برداشته شود.

در این جلسه که با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، فرماندار فردوس، مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل حفاظت محیط زیست و معاون شرکت آب منطقه‌ای استان برگزار شد، ۲ موضوع فرآوری مس پلوند فردوس و منطقه ذغالی نایبندان طبس بررسی شد.