نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی حل مشکلات روستا‌ها و شهر‌های خراسان جنوبی را نیازمند مدیریت جدی دانست.

، حجت الاسلام نصیرایی در سفر به شهرستان بشرویه در دیدار با مالکان صنوف حل مشکلات روستا‌ها و شهر‌های خراسان جنوبی نیازمند مدیریت جدیو اعضای شورای بخش غنی آباد گفت: بیشتر مشکلات پیش آمده در شهر‌ها و روستا‌ها به دلیل ضعف مدیریت بوده که در دولت جدید، با کار انقلابیء مسئولان و مدیران بیشتر آن رفع می‌شود.

همچنین با حضور حجت الاسلام نصیرایی مشکلات روستای عشایری چاه طالب سرایان از جمله رفع مشکل اینترنت، تأمین آب اشامیدنی، خرید دام و تامین جو بررسی شد.