#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سردار محمد رضا مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی در حاشیه بازدید از کویر تایر، اظهار کرد: حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه جای کار دارد چراکه این حلقه مفقوده در کل کشور است.

وی با بیان اینکه ارتباط برقرار کردن اینها خیلی سخت است، افزود: متاسفانه خیلی ها هستند حاضر نیستند این اتفاق بیفتد چراکه منافع آنها به خطر می افتد.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی بیان کرد: این ارتباط را باید با صبر، استقامت و هوشمندانه برقرار کرد.

سردار مهدوی از ارتباط شرکت های دانش بنیان با کویر تایر و انجام کارهای خلاقانه اظهار خوشحالی و عنوان کرد: بسیار حرکت خوبی انجام شده لذا نباید ناامید شد و باید هوشمندانه این ارتباط را ادامه داد.

وی اظهار کرد: پیشنهاد میشود آندسته از رشته ها و نیازمندی هایی که شما در صنعت و کار خودتان به آن رسیده اید و مستلزم برخی از رشته های دانشگاهی است که وجود ندارد را میتوانیم پیشنهاد دهیم در حوزه های دانشگاهی که دانشگاه ها برای ایجاد آن رشته در خراسان جنوبی و مناطق مختلف راه اندازی کنند که این رشته ها باعث تقویت و برنامه ریزی آینده صنعت شود‌.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی گفت: استفاده از ظرفیت مردم یکی دیگر از برنامه هایی است که امروزه بسیاری از شرکت ها به آن رسیدند را کویر تایر از همان روز اول تاسیس عملیاتی کرده است.

سردار مهدوی به مردمی کردن اقتصاد اشاره و بیان کرد: این اقدام خروجی خوبی نیز داشته و قریب به اتفاق شرکتهایی که این اقدام را انجام دادند سودآوری داشته و زیان دهی نداشتند‌.

وی به ارتباط با خارج از کشور اشاره کرد و افزود: با پیگیری های استاندار و وزارت امور خارجه هفته قبل میزبان معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بودیم و طی جلسه ای که در استانداری برگزار شد مقرر شد به خارج از کشور به جز افغانستان به کشورهای منطقه حتی کشورهای اروپایی هم توجه کرد و نظر معاون وزیر امور خارجه هم به مساله توجه به سایر کشورهای منطقه بود.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی گفت: سرمایه گذارها را باید به استان آورد و بازدید انجام داد تا ارتباط بین خراسان جنوبی با کشورهای دیگر برقرار شود.

سردار مهدوی افزود: ان شاءالله با پیگیری و ادامه داشتن این جلسات ارتباط بین خراسان جنوبی با کشورهای خارجی منطقه فراهم شود و این یعنی بخش خارجی و صادرات از استان در حوزه بین الملل باید فعال شود‌.

وی با بیان اینکه حرکت خوبی است، عنوان کرد: قطعا تسهیلات و همکاری هایی وجود خواهد داشت و اگر این ارتباط ها با هم پیوند و حلقه اتصال برقرار بشود اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد خواهد افتاد.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی گفت: یکی از ضعف های خراسان جنوبی عدم توجه به نمایشگاه بین المللی است؛ عنوان نمایشگاه بین المللی است اما اصلا به این نکته توجه نشده است و از کشورهای دیگری در استان نمایشگاهی برپا نشده که بستر ها فراهم شود تا هم محصولات داخل استان معرفی شود و هم در حوزه صادرات با خارج از کشور ارتباط بگیریم که اگر این اتفاق خوب بیفتد یک جهش جدی در بخش صادرات اتفاق خواهد افتاد به نفع همه صنعتگران و مجموعه کویر تایر نیز خواهد بود‌.