🔶 رئیس دانشگاه بیرجندگفت : ۲ هزار و ۸۰۰ دانشجو جدیدالورود در مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی جدید در دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل می شوند .

🔹وی گفت: این دانشجویان تا سه‌شنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۱ فرصت دارند تا ثبت نام حضوری خود را تکمیل کند.

🔹 وی با اشاره اینکه با آمادگی کامل سال تحصیلی جدید را شروع کرده‌ایم گفت: هیچ مشکلی به لحاظ خوابگاه دانشجویی، سلف سرویس و سایر امکانات آموزشی نداریم.
🔹وی افزود : در دانشگاه بیرجند هم اکنون نزدیک به ۱۵ هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.

🔹وی افزود: برای سال تحصیلی جدید ۱۹۵ دانشجوی بین الملل هم در این دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند .

🔹 همچنین هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: نزدیک به هشت هزار دانشجو در واحد های دانشگاهی این دانشگاه در سراسر استان تحصیل خواهند کرد.

🔹وی گفت: به لحاظ امکانات تحصیلی، آموزشی، اساتید و همچنین امکانات رفاهی نظیر خوابگاه و غیره مشکلی نخواهیم داشت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور