در قالب رزمایش جهاد مقدس و اجلاسیه ملی جهادگران ۸۰ دامپزشک از سطح کشور وارد خراسان جنوبی می‌شوند.

هنری مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی در جلسه برنامه ریزی رزمایش جهادگران دامپزشک کشور که در خراسان جنوبی برگزار می‌شود، گفت: در قالب رزمایش جهاد مقدس و اجلاسیه ملی جهادگران ۸۰ دامپزشک از سطح کشور وارد خراسان جنوبی می‌شوند که حضور این تعداد در قالب تیم‌های ۴ نفره در سراسر استان برنامه ریزی شده است.

او افزود: با همکاری امور عشایری، بسیج عشایری، بسیج سازندگی، سپاه و قرارگاه محرومیت زدایی رزمایش جهادگران دامپزشک از ۱۱ تا ۱۳ شهریور در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

هنری بیان کرد: همزمان با حضور این جهادگران دامپزشک حجم قابل توجهی از تجهیزات، امکانات، دارو و سموم وارد استان می‌شود که ارزش ریالی این امکانات حدود ۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی اظهار کرد: در اجلاسیه شاهد حضور روئسای دامپزشکی کشور، امور عشایری کشور، بسیج عشایری و سردار حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی خواهیم بود.

او بیان کرد: پیش بینی شده در این رزمایش برای حل مشکلات دامداران و عشایر استان بررسی‌های لازم انجام و برنامه ریزی شود.

هنری با بیان اینکه رزمایش جهادگران دامپزشک تمام استان را تحت پوشش قرار خواهد داد، عنوان کرد: ۱۳ شهریور این جهادگران در فردوس حضور خواهند داشت.

اصغر زاده مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این جلسه، گفت: ۲۰ اکیپ دامپزشک بومی از خراسان جنوبی نیز در رزمایش جهادگران دامپزشک همکاری خواهند داشت.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور