حضور معتمدیان استاندار خراسان جنوبی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران و نشست صمیمی با فعالین گردشگری استان در غرفه Vip استان در این گفتگو معتمدیان از عملکرد مثبت اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خراسان جنوبی تقدیر و تشکر کرد