حضور مردم قاین در سه راهی مسجد جامع این شهر قبل از شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن

#دهه_فجر
#چهل_چهار_سال_افتخار
#ایران_ما
#جلوه_ویژه

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور