امروز مردم طبس در مراسم تشییع شهدای گمنام سنگ تمام گذاشتند