#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹استاندار خراسان‌جنوبی در آرامگاه ابن حسام خوسفی حضور یافت و با ذکر فاتحه ای یاد این شاعر فرهیخته را گرامی داشت.
؛ دکتر قناعت در ادامه برنامه های سفر به شهرستان خوسف بر مزار شاعر شهیر این دیار نیز حضور یافت.
🔹اِبنِ حِسام شاعر پرآوازه ایرانی است که در سال ۸۷۵ هجری درگذشته است.
🔹دیوان او شامل اشعاری در قالب‌های قصیده، ترجیع‌بند، مسمط و ترکیب‌بند است.
🔹خاوران‌ نامه از مهمترین آثار ابن حسام می باشد که به تقلید از شاهنامه فردوسی سروده شده‌ است.
🔹دیگر آثار او عبارتند از دلایل النبوه و نسب نامه، دیوان اشعار، نظم نثر الالی.