پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه، سرور زنان عالَم است.