«حسین عباس زاده» از بیرجند در بخش نمایشنامه نویسی در دومین جشنواره کشوری نمایش عروسکی استان لرستان، رتبه اول را کسب کرد.

«حسین عباس زاده» از خراسان جنوبی با نمایشنامه «زال سپید موی»، در بخش نمایشنامه نویسی دومین جشنواره کشوری نمایش عروسکی استان لرستان، رتبه اول را کسب کرد.

دومین جشنواره نمایش عروسکی ملی به میزبانی اتحادیه بین المللی نمایش عروسکی استان لرستان از یکم تیرماه امسال با حضور مشترک داوران بومی و کشوری آغاز و در چهار بخش نمایشنامه‌نویسی عروسکی، ساخت عروسک نمایشی، طراحی عروسک و پژوهش برگزار شد.

گفتنی است؛ ایجاد ارتباط هنری بین خانواده هنرمندان یونیمای ایران، استعدادیابی و شناسایی هنرمندان جوان و فعال، تشویق و تقویت روحیه هنرمندان در دوران پسا کرونا از جمله اهداف برگزاری جشنواره ملی نمایش عروسکی در لرستان بوده است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور