#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نماینده، ولی فقیه در خراسان جنوبی: حرکت در چهارچوب انقلاب و اسلام، راه دور ماندن از تهدید‌ها است.

 آیت الله عبادی در دیدار روحانیان و مربیان شبکه صالحین شهرستان خوسف گفت

حرکت در چهارچوب انقلاب و اسلام، راه دور ماندن از تهدید‌ها: اگر ما در چهارچوب انقلاب و اسلام و همراه با مردم گام برداریم هیچگونه مشکلی ما را تهدید نمی‌کند و مشکل‌های ایجاد شده از افرادی است که خارج از اسلام و انقلاب حرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه عدالت، سرلوحه آرمان‌های اسلام است، افزود: انتظاری که برای فرج می‌کشیم باید با رعایت عدالت همراه باشد تا انتظار واقعی محق شود.

آیت الله عبادی فعالان حلقه‌های صاحین را نیز خیرخواهان جامعه دینی و اسلامی دانست که همواره برای رضای خدا و هدایت جامعه گام برمی دارند.