توزیع آنتی بیوتیک‌های واردتی، این هفته در خراسان جنوبی

سهمیه خراسان جنوبی از محموله آنتی بیوتیک‌های وارداتی، این هفته در داروخانه‌های استان توزیع می‌شود.

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: سهم خراسان جنوبی ازتوزیع آنتی بیوتیک‌های واردتی، این هفته در خراسان جنوبی سهمیه دارویی کشور بنا به جمعیت، یک درصد است که در خصوص آنتی بیوتیک‌های وارداتی نیز حدود یک درصد محموله ۵۰ تنی وارداتی، به این استان اختصاص پیدا کرده است.

خانم دکتر کیانی با بیان اینکه سهمیه آنتی بیوتیک‌های وارداتی خراسان جنوبی، به استان وارد شده است افزود: این سهمیه که حدود ۶۵ هزار عدد از آنتی بیوتیک‌های وارداتی است تا پایان هفته جاری در داورخانه‌های خراسان جنوبی توزیع می‌شود.

 

  • وی گفت: در کنار آنتی بیوتیک‌های وارداتی، توزیع آنتی بیوتیک‌های ساخت داخل طبق روال گذشته در داروخانه‌های استان در حال انجام است که افزایش مصرف در فصل سرما، گاهی سبب کاهش این دارو در استان می‌شود.
  • نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور