🔹حادثه واژگونی تانکر گاز افغانی در ماهیرود، با حضور بموقع مسئولین بدون بحران به فرجام رسید.
واژگونی تانکر افغانستانی حامل گاز مایع در مرز ماهیرود دچار سانحه و واژگونی شد.
🔹با دستور ویژه استاندار، حضور بموقع مسئولین در مرز و برگزاری جلسه فوری مدیریت بحران با حضور لکزائی فرماندار شهرستان سربیشه، گلچین مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری ، فرماندهی انتظامی شهرستان سربیشه و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از بحران آتش‌سوزی در مرز ماهیرود جلوگیری و تانکر واژگون شده به وسیله جرثقیل به حالت عادی و در محل خود قرار گرفت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور