مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: جوجه‌ ریزی در واحدهای مرغداری استان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌تر ۲۲ درصد افزایش یافت.

محمدعلی بخشی افزود: سال گذشته ۳۲ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۸۰۵ قطعه جوجه‌ ریزی در واحدهای مرغداری انجام شد.

وی به انجام ۱۹۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۲۵۰ دز واکسیناسیون در واحدهای مرغداری استان نیز اشاره کرد و گفت: ۸۱۴ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۱۲ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۲۰ قطعه وجود دارد که از این تعداد ظرفیت تولید ۱۰ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۶۶۰ قطعه فعال است.

مدیرکل دامپزشکی خراساسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۶۴ واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۸۱۹ قطعه وجود دارد که از این تعداد ۵۸ واحد با ظرفیت تولید ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۲۱۹ قطعه فعال است.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور