جناب آقای حسن پور
مدیرمسئول محترم پایگاه خبری خبر و هنر
با سلام

احتراماً در پاسخ به سؤالات جنابعالی مبنی بر ارزیابی روابط عمومی ها و نحوه نظارت بر عملکردشان در برون سپاری کارها به استحضار می رساند؛ اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی در راستای اهداف و سیاست های خود بر کیفیت بخشی به برنامه ها و اقدامات روابط عمومی های دستگاه ها، تدوین سند جامع روابط عمومی های استان را در دستور کار قرار داده است.
بررسی روابط عمومی ها در شرایط موجود به لحاظ مدرک تحصیلی، دانش تخصصی و تجربه فنی، یکی از مواردی است که در بانک اطلاعاتی این سند دیده می شود.
علاوه بر این، نحوه انجام امورات محوله و وظایف و تکالیف، بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و مؤسسات مرتبط با راستای کاری و همچنین استفاده از توان رسانه ای استان نیز از دیگر مباحث مدنظر در این سند می باشد.
این سند، برنامه جامعی خواهد بود از وضعیت موجود و چشم انداز و آینده کاری روابط عمومی ها در راستای ارتقاء جایگاه و کیفیت بخشی به امورات، به ویژه تغییر نگاه برخی مدیران به جایگاه روابط عمومی که البته با هدف بهره برداری هر چه بیشتر از پتانسیل این جلسه حوزه در راه توسعه پایدار، همه جانبه و متوازن خراسان‌جنوبی طراحی و اجرا می شود.
در ادامه ضمن تشکر از عنایتی که به روابط عمومی های دستگاه های اجرایی دارید، انتظار می رود این پاسخ به همان شکل و وسعتی که در انتشار سؤالات رقم خورد، منتشر گردد.
در پایان ضمن تشکر از دغدغه حضرتعالی، انتظار می رود چنانچه موارد خاصی در خصوص ارتباطات ویژه با رسانه ، مؤسسه و مجموعه ای مد نظر آن پایگاه خبری محترم بوده اعلام شود تا پیگیری های لازم جهت رفع این موارد انجام گیرد تا با کلی گویی، به ساحت همکاران تلاشگرمان در سراسر استان خراسان جنوبی که صادقانه در این حوزه فعالیت می کنند، اتهامی وارد نگردد.

مرسل مالکی
مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی