جوابیه :
احتراما در پاسخ به درج مطلبی با عنوان (فردوس – سرایان – روم مسیری فراموش شده ) موارد زیر به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به هم استانی های گرامی اعلام می دارد:
به اطلاع میرسانداز مجموع ۱۲۵ کیلومتر این محور تا کنون ۳۶ کیلومتر آن تکمیل و به بهره برداری رسیده و در حال حاضر جهت تکمیل قطعات دیگری از این محور علی الخصوص قطعه آیسک به فروس و ورودی شهر سرایان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نسبت به انعقاد حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال قرار داد با پیمان کاران اقدام نموده است. متاسفانه علی رغم تلاش پیمانکاران، به علت ضعیف بودن ردیف اعتباری این طرح پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته با این حال وبا عنایت به پیگیری انجام شده انشاالله قسمت های دیگری از محور فوق ظرف ۶ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
صمصامی
رییس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی