#اینفوگرافیک| رهبر انقلاب: یکی از کارهای مهمّی که در این دوران می شود انجام دادن کار علمی است؛ که من اطلاع دارم در بخش های مختلفی با جدیت مشغولند.این کارهای علمی‌ای که انجام میگیرد، دارای برکت است.