#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با سرپرست جهاد دانشگاهی استان گفت: گفت: جهاد دانشگاهی یکی از دستاورد های انقلاب اسلامی است که با ما می توانیم شروع کرده و با ما توانستیم کار خود را ادامه می دهد.
🔸آیت الله عبادی گفت: در دوران های قبل از انقلاب اسلامی، استعمار برای اینکه مردم و کشور ایران را عقب نگه دارد کارشان توزیع مواد مخدر، فحشا، منکرات، سرگرمی بود و رشد علمی و ابتکاری را تا حدی اجازه می دانند که منافع خودشان تامین شود.
🔸وی گفت: یکی از مقاصد انسانی یک فرد رسیدن به رمز های علمی است، جهاد دانشگاهی در این جهت خوش درخشیده و در قسمت های مختلف موفقیت های چشم گیری داشته و بازم هم ادامه می دهد، بقیه آن بستگی به اشخاص و جدیت اشخاص دارد تا بسیاری از نیاز های جامعه که باید از این طریق برآورده شود انجام شود.
🔸نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: جهاد دانشگاهی و کسانی که در جهت دانش بنیان قدم بر می دارند را کمک باید کرد چرا که مردم و کشوری موفق خواهند بود که برای شرایط آینده که رقابت بر دانش است آمادگی داشته باشد و کشوری که در ماند محکوم به فنا است لذا بر مسئولین واجب است که آنها را حمایت کنند.