مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت  جشنواره ملی سواد رسانه‌ جایزه پرفسور معتمدنژاد به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می‌شود اظهار داشت: مهمترین اصل در اجرای ماموریت صحیح  در هر چیزی تعیین چشم انداز  و هدف است.

علی فرخنده گفت: باید سند جامع برای اطلاع رسانی در  انتخابات داشته باشیم. اگر سند جامع در حوزه اطلاع رسانی برای انتخابات ترسیم شود کمک بیشتری می‌کند تا در ریل هدف گذاری حرکت کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را  چهار مطالبه رهبری دانست و افزود: یکی از تجارب ما در گذشته این است که در حوزه پژوهش و رصد کمک بزرگی می‌کند در واقع پژوهش و رصد چه قبل از انجام کار چه حین و حتی چه بعد از انجام کار بسبار خوب است.

وی بیان کرد: جشنواره ملی سواد رسانه که یک رویداد ملی است به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

فرخنده با اشاره به راهکار لازم جهت مشارکت حداکثری برای رای دهی مردم افزود: نیاز است برای حضور حداکثری در انتخابات ستاد مردمی داشته باشیم تا خود مردم رسانه شوند و هرچه خوراک، محتوا و تسهیلگری است بدهیم.

وی با بیان اینکه رسانه مجازی استانی ویژه ستاد انتخابات از دیگر راهکارها برای جذب حداکثری است گفت: با وجود این مرجع اطلاع رسانی از این رسانه به عنوان مرجع خبر دقیق انتخابات، کمک بزرگی می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: پیشنهاد می‌شود  برای روستاها هم یک طرح در قالب یک ماشین ون، یک تیم فرهنگی هنری با عنوان جشنی برای ایران، یا  جشن‌های پاتوقی در محلات پر جمعیت همراه با  مسابقه‌هایی برگزار شود اما محتوا سوق دادن به مشارکت باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور