رییس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان جنوبی گفت: اجرای درست جشنواره تئاتر خیابانی ضریب اطمینانی برای انجام سایر فعالیت‌های هنری است.

حسن حسین‌زاده با اشاره به مقدمات اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی در بشرویه افزود: برگزاری مناسب این جشنواره در افزایش ضریب اطمینان مخاطب و هنرمندان و بقیه کارها موثر است و به عنوان یک اقدام پیشرو می‌تواند سایر فعالیت‌های هنری را زنده کند.

وی تاکید کرد: برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی در فضای باز با رعایت ضوابط ستاد مقابله با کرونا، استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی پیگیری و این شیوه برای تئاتر صحنه‌ای هم دنبال می‌شود تا در فضای باز که خطر آن کمتر است، اجرا و با مراقبت‌های خاص اطمینان مخاطب جلب شود.

رییس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی گفت: جشنواره تئاتر خیابانی از محل‌هایی است که مخاطب یاد می‌گیرد با رعایت ضوابط می‌تواند تئاتر ببیند، به این منظور دانشگاه علوم پزشکی اجرای برنامه‌های آموزشی برای استفاده از فضاهای فرهنگی و هنری را در دستور کار دارد تا مردم اطمینان خاطر یابند که چگونه می‌توان از این فضاها استفاده کرد و هنرمندان هم از شرایط بهتری برخوردار شوند.

وی تبلیغات قبل از اجراها را مهم خواند تا فضای عمومی از ترس تبدیل به اطمینان شود و مردم بدانند فضا بینابینی است و ترس از کرونا یا بی‌توجهی مانع از فعالیت هنری نشود و این مهم هم با آموزش میسر می‌شود.

نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی افلاکیان دوم تا چهارم مهر امسال در شهرستان بشرویه با حضور گروه‌های برتر استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود.