۸۴۸حامی در خراسان جنوبی در شب‌های قدر با تاسی از مولا علی(ع) حامی فرزندان یتیم و محسنین شدند.

 معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان در گفتگو جذب 848 حامی در شبهای قدربا خبرنگار صداوسیما گفت: این تعداد حامی حمایت از هزار و ۲۱۳یتیم و فرزند محسنین(فرزندان دارای پدراز کار افتاده و نیازمند)را برعهده گرفتند.

احمد رفیعی افزود: در اولین شب قدر ۱۹۳حامی حمایت از ۲۹۴یتیم و فرزند محسنین و در دومین شب قدر ۳۵۸حامی حمایت از ۵۱۸یتیم و فرزند محسنین و در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۲۹۷حامی حمایت از ۴۰۱یتیم و فرزند محسنین را بر عهده گرفتند.

وی افزود: امسال پایگاه جذب حامی به دلیل شیوع کرونا راه اندازی نشده و جذب حامی از طریق مجازی و یا مراجعه به ادارات کمیته امداد انجام می‌شود.

رفیعی گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون دوهزار و ۳۸۶حامی حمایت از ۶هزار و ۳۱۵یتیم و فرزند محسنین را بر عهده گرفتند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)استان با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰۰۰فرزند یتیم و محسنین زیرپوشش کمیته امداد استان قرار دارد افزود: از این تعداد ۲هزا رو ۵۰۰نفر یتیم و حدود ۶هزار و ۵۰۰نفر فرزند محسنین هستند همچنین ۳هزار نفر یتیم و فرزند محسنین نیز در نوبت قرار دارند ولی هنوز برای آنها پرونده ای تشکیل نشده است.